Lịch sử hình thành và phát triển

Hợp tác xã Nam Yang được thành lập ngày 31/08/2017, tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, hiện có hơn 110 thành viên, 120 ha Cà phê, 80 ha Hồ tiêu. Với tâm huyết xây dựng và khôi phục Thương hiệu Tiêu Lệ Chí và cây Cà phê, Hợp tác xã đã quyết tâm quay trở lại với lối canh tác sạch, canh tác hữu cơ thuận theo tự nhiên, với mong muốn tạo ra những sản phẩm không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sống xung quanh, chống biến đổi khí hậu.

Hợp tác xã Nam Yang tự hào là một trong những Hợp tác xã tiên phong của Việt Nam có sản phẩm Hồ tiêu được chứng nhận đạt chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt của Hoa Kỳ (USDA) và của Châu Âu (EU) do Tổ chức quốc tế Control Union cấp. Sản lượng Hồ tiêu hữu cơ đạt bình quân 60 tấn/năm, dành 40 tấn để xuất khẩu thô, sản lượng còn lại được chế biến thành Hồ tiêu sọ, Hồ tiêu đỏ, Hồ tiêu đen, ... mang nhãn hiệu Hồ tiêu sạch Lệ Chí.

Ngoài ra, Hợp tác xã đã xây dựng và phát triển thành công Thương hiệu Cà Phê Đak Yang nhờ vào việc canh tác cây Cà phê theo hướng hữu cơ, chế biến Cà phê theo phương pháp Honey mật ong và phương pháp Natural. Cà phê của Hợp tác xã là cà phê nguyên chất có hương vị đặc biệt thơm ngon, năm 2020 đã đạt Chứng nhận OCOP quốc gia 3 sao và năm 2021 đạt Chứng nhận Cà phê hữu cơ.

Lĩnh vực hoạt động chính:

  • Trồng, chế biến và thương mại hóa các sản phẩm Hồ tiêu sạch, Hồ tiêu hữu cơ nhằm phát triển thương hiệu Tiêu Lệ Chí.
  • Trồng và thương mại hóa trái Chanh leo;
  • Trồng, chế biến, rang, xay và thương mại hóa sản phẩm Cà phê Robusta nhằm xây dựng thương hiệu Cà Phê Đak Yang.