Nguyên liệu phục vụ sản xuất

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang hiện tại đang liên kết và thu mua Hồ tiêu từ 110 hộ nông dân, đây là nguồn cung Hồ tiêu chính cho Hợp tác xã. Các hộ nông dân này sinh sống và canh tác chủ yếu tại xã Nam Yang và xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Bình quân mỗi hộ nông dân canh tác Hồ tiêu trên một diện tích đất khoảng 2.5 ha. Tùy thuộc vào từng Hợp đồng ký kết với các đối tác (công ty chế biến/xuất khẩu), Hợp tác xã sẽ lựa chọn những hộ nông dân có điều kiện phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu về sản xuất và chất lượngtrong số các hộ nông dân đang liên kết với Hợp tác xã.

Hộ nông dân tham gia vào quá trình canh tác/sản xuất

Các công ty chế biến/xuất khẩu ký kết Hợp đồng thu mua Hồ tiêu với Hợp tác xã sẽ chủ động thực hiện các chương trình tập huấn và hỗ trợ đầu vào cho các hộ nông dân do Hợp tác xã lựa chọn để triển khai sản xuất Hồ tiêu nhằm đáp ứng các tiêu chí về chất lượng và chứng nhận đề ra theo như Hợp đồng đã ký giữa Hợp tác xã và các đối tác này. Hợp tác xã sẽ đóng vai trò là trung gian để hỗ trợ và điều phối các hộ nông dân thực hiện và tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn chất lượng đề ra. Đồng thời, Hợp tác xã chịu trách nhiệm báo cáo với các công ty chế biến/xuất khẩu về tiến trình hoàn thành các nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký.

Quy trình sản xuất và chế biến

Để có được những sản phẩm Hồ tiêu Lệ Chí và Cà phê Đak Yang, Hợp tác xã Nam Yang luôn phải thực hiện nghiêm ngặt các quy trình canh tác tại các nông trại (bằng thỏa thuận ký riêng với từng chủ nông trại và sự kiểm tra, giám sát thường xuyên) và quy trình sản xuất tại nhà máy được trang bị máy móc hiện đại và công nghệ tiên tiến của Hợp tác xã dưới sự giám sát chặt chẽ từng bước trong quy trình. Hợp tác xã luôn đặt mục tiêu cung cấp ra thị trường những sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sạch có chất lượng tốt, giữ nguyên hương vị nguyên bản và có mùi thơm hấp dẫn, bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Quy trình đóng gói, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm

Hồ tiêu sau khi được thu mua từ hộ nông dân, sẽ được chế biến tại xưởng của Hợp tác xã, sau đó, được xuất kho để bàn giao cho các Công ty chế biến/xuất khẩu theo các hợp đồng đã ký. Trong trường hợp cần lưu kho, Hồ tiêu sẽ được lưu kho trong điều kiện quy chuẩn: được đóng trong bao, kê trên palette, để cách tường và trần nhà với khoảng cách nhất định, nhiệt độ kho được duy trì theo quy chuẩn, … Mọi thông tin về ngày lưu kho, ngày xuất kho, số lượng hàng xuất, chủng loại, quy cách, … đều được tài liệu hóa và lưu trữ tại Hợp tác xã và để cung cấp cho các đối tác khi cần.