Hồ Tiêu Lệ Chí

Sản phẩm Hồ tiêu Hữu cơ Lệ Chí là niềm tự hào của nông dân xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai nói chung và của Hợp tác xã Nam yang nói riêng. Từ năm 2018, sản phẩm Hồ tiêu hữu cơ của Hợp tác xã đã được Tổ chức quốc tế Control Union chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm ngặt của Mỹ (USDA) và Châu Âu (EU). Đó chính là niềm tự hào của Hợp tác xã Nam Yang khi là Hợp tác xã đầu tiên tại Tây Nguyên có sản phẩm Hồ tiêu hữu cơ đạt chứng nhận đủ tiêu chuẩn hữu cơ để xuất khẩu đi các thị trường nghiêm ngặt. Ngoài ra, năm 2019, các sản phẩm Hồ tiêu sọ, Hồ tiêu đỏ và Hồ tiêu đen hữu cơ của Hợp tác xã đều đạt OCOP quốc gia 4 sao. Năm 2020, các sản phẩm Hồ tiêu của Hợp tác xã đã được bình chọn là sản phẩm Công Nghiệp Nông Thôn Tiêu Biểu cấp Khu vực.