Sứ mệnh

  • Đi tiên phong trong việc phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, chống biến đổi khí hậu.
  • Đưa các sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe và với chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng.
  • Tạo sinh kế cho người dân Tây Nguyên, đồng hành cùng nông dân trong việc dần từ bỏ lối canh tác hóa học, vững tin theo đuổi lối canh tác thuận tự nhiên và thân thiện với môi trường, hỗ trợ nông dân các kỹ thuật canh tác và trồng trọt cũng như đầu ra của sản phẩm.
  • Tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
  • Phát triển thương hiệu Nam Yang tới khách hàng và đối tác.