Liên hệ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NAM YANG
Thôn 5, Xã Nam Yang, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai
Tel: +84(0369)181413
Fax:
Email: [email protected]