Quy trình sản xuất và chế biến

1. Quy trình canh tác:

2. Quy trình sản xuất:

A. Quy trình sản xuất Hồ tiêu Lệ Chí (tiêu sạch và tiêu hữu cơ):

B. Quy trình sản xuất Cà phê Đak Yang (Chế biến theo phương pháp Honey Mật ong):

Mọi quy trình canh tác và sản xuất đều được kiểm tra giám sát và đánh giá cẩn trọng để đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, quy trình, hương vị, hình thức và tính hợp chuẩn. Các tài liệu liên quan đều được lưu trữ để tham chiếu và để phục vụ công tác truy xuất.