Nguyên liệu phục vụ sản xuất

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang hiện tại đang liên kết và thu mua Hồ tiêu từ 110 hộ nông dân, đây là nguồn cung Hồ tiêu chính cho Hợp tác xã.

Các hộ nông dân này sinh sống và canh tác chủ yếu tại xã Nam Yang và xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Bình quân mỗi hộ nông dân canh tác Hồ tiêu trên một diện tích đất khoảng 2.5 ha.

Tùy thuộc vào từng Hợp đồng ký kết với các đối tác (công ty chế biến/xuất khẩu), Hợp tác xã sẽ lựa chọn những hộ nông dân có điều kiện phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu về sản xuất và chất lượng trong số các hộ nông dân đang liên kết với Hợp tác xã.