Quy trình đóng gói, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm

Hồ tiêu sau khi được thu mua từ hộ nông dân, sẽ được chế biến tại xưởng của Hợp tác xã, sau đó, được xuất kho để bàn giao cho các Công ty chế biến/xuất khẩu theo các hợp đồng đã ký.

Trong trường hợp cần lưu kho, Hồ tiêu sẽ được lưu kho trong điều kiện quy chuẩn: được đóng trong bao, kê trên palette, để cách tường và trần nhà với khoảng cách nhất định, nhiệt độ kho được duy trì theo quy chuẩn, …

Mọi thông tin về ngày lưu kho, ngày xuất kho, số lượng hàng xuất, chủng loại, quy cách, … đều được tài liệu hóa và lưu trữ tại Hợp tác xã và để cung cấp cho các đối tác khi cần.